หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,738 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,475 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,909 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,420 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,841 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,950 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,544 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,688 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,648 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,509 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,563 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,484 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดาะตะกร้อหญิง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบความ รู้เรื่องการศึกษาาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการประชุมทางไกล
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
สื่อออนไลน์ คำควบกล้ำ
โดย : นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน สัมพันธ์มือกับสายตาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 MEP
โดย : นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการประเมินการคิดชั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการวิจัยชั้นเรียน
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โดย : นายนิรันดร์ กุลโชติ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
สื่อการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย : นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดย : นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
การจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 5H Model
โดย : นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งปรเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผีตาโขนเกมส์)
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยระบบิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โครงการ"การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ covid-19"
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ความรู้เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โดย : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
อบรมออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้าน ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/386 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th