หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,922 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,860 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,179 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,204 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,071 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,906 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,675 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,922 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,255 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,574 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,092 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,215 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,552 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-6 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทหนังสั้น ระดับจังหวัด
โดย : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โดย : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เหรียญเงิน)
โดย : นางสาวภาสินี
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เข้าร่วมกิจกรรม)
โดย : นางสาวภาสินี
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : นางอรุโณทัย ธนูชัย
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : นางอรุโณทัย ธนูชัย
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
โดย : นางอรุโณทัย ธนูชัย
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
โดย : นางอรุโณทัย ธนูชัย
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้าาน Head
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับ ม.ต้น
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th