หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,927 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,866 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,180 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,212 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,071 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,909 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,678 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,924 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,259 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,574 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,098 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,219 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,554 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ
โดย : นางจุตติ อึ่งเส็ง
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันปรพกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2561
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทหนังสั้น
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมรยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคเหนือ
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA การประกวดกิจกรรมรักการอ่านฯ
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทหนังสั้น
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th