หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,929 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,870 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,181 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,219 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,072 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,917 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,686 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,924 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,263 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,575 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,116 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,228 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,561 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดกิจกรรมบันทึกยอดนักอ่าน การประกวดกิจกรรมรักการอ่านฯ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
วิทยากรกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมยอนักอ่านเชิงวิเคราะห์ การประกวดกิจกรรมรักการอ่านฯ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอนมารยาทไทย
โดย : นางกรรณิกา ประสิทธิือุดมโชติ
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี2562
โดย : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น
โดย : นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญทองการนำเสนอผลงานการใช้หลักสูตรบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านกระบวนการปฏิบัติ
โดย : นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น
โดย : นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ ระดับ ม.ต้น
โดย : นางศศินภา ที่ปรึกษา
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
การนำเสนอการใช้หลักสูตรบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ
โดย : นายนภดล ที่ปรึกษา
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันจักสารไม้ไผ่
โดย : นายนภดล ที่ปรึกษา
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
โดย : นางสาวธิดารัตน์ เสารีรัตนเสถียร
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น
โดย : นางสาวธิดารัตน์ เสารีรัตนเสถียร
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การปั้นดินน้ำมัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2562
โดย : นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
Best Practice เกมตอบสิบ หยิบล้าน
โดย : นายสุพศิน นาวัลย์
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
Best Practice ปลุกจิตรักอ่าน สื่อสารเรียนรู้ ก้าวสู่โลกกว้าง
โดย : นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตร
ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร    จ.น่าน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th