หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,903 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,840 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,175 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,164 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,271 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,061 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,883 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,653 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,913 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,235 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,559 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,062 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,196 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,544 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ
โดย : นายอับดุลวาริส บอแงะ
ร.ร.บ้านจะแนะ    จ.นราธิวาส
อบรมดีจัตัล
โดย : นายอับดุลวาริส บอแงะ
ร.ร.บ้านจะแนะ    จ.นราธิวาส
รางวัล "เพชรเสมา สงขลา ๒" ประจำปี ๒๕๖๓
โดย : นางจินตนา บุญรัตน์
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
รับประกาศเกียรติคุณเป็น "ครูดีในดวงใจ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในฐานะผู้ป็นแบบอย่างที่ดีที่ประจักษ์
โดย : นางจินตนา บุญรัตน์
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย : นางจินตนา บุญรัตน์
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดย : นางจินตนา บุญรัตน์
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)    จ.สงขลา
"ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกรุงเทพมหานคร
โดย : นางสาวกันยา เทพกัน
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
"ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นางสมศรี รำพรรณ์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2561 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดย : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2561
โดย : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560
โดย : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวกัญญาภัค ธูปแดง
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนการสอน
โดย : นายธเศร์ ช้างลอย
ร.ร.บ้านบึงทับแรต    จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2561 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ จาก สพฐ.
โดย : นายชัยยา บัวหอม
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ.2560 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายชัยยา บัวหอม
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ.2559 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
โดย : นายชัยยา บัวหอม
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ.2556 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สพม.28
โดย : นายชัยยา บัวหอม
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ.2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี สานักงานคุรุสภา
โดย : นายชัยยา บัวหอม
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ.2555 รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม สาขาผู้นาการเปลี่ยนแปลง สพท.ศก.1
โดย : นายชัยยา บัวหอม
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป.4-6 (ครูผู้สอนนักเรียน)
โดย : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ร.ร.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th