หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา ศรีสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองพลับวิทยา    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางนงลักษณ์ กลับสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นายวาที คำพีระเกษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์    จ.หนองคาย
นายคมกฤช คุ่มเคี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.วัดวังไทร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,653 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,371 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,897 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,011 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,410 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,826 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,920 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,484 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,745 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,625 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,557 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,448 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,505 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,451 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี่
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
ภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยี
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
ชุมชนการเรียนรู็วิชาชีพ
โดย : นายประกิจ สีนวล
ร.ร.วัดหางตลาด    จ.สุโขทัย
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PBL)
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การบิหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันต่อคำศัพทืภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-6
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
แบบอย่างครูดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม Silapakorn English Excellenec Day โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
โดย : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี    จ.ราชบุรี
Has successfully complete an electronic learning course on "The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)" with a passing score of 90% as agrees in the statutes of the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
สื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบOnline เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น(Information Technology)
โดย : นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ได้ผ่านการประเมิน
โดย : นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการประเมินความรู้ เรื่อง หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สพป. สุโขทัย เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ได้ผ่านการประเมิน
โดย : นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทอบความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยคะแนน 100% จากสพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/386 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th