หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนทองคำวิทยนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 5
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางสาววรรณา จิ๊สมัน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจีรวรรณ สังข์สิงห์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวประภารัตน์ มุสิเกตุ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นาง วรรษิญา นามวิชา
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
นางสาวปฏิญา คชสว้สดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านทุ่งเสียน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาว วนัสตยา หอมคง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.วัดธัญญะผล    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,768,729 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 6,343,693 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,215,564 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,447,288 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,206,664 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 4,189,392 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,182,060 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,135,264 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,061,337 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,049,168 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,873,902 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,666,243 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,302,781 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,211,432 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,776,406 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2564 ( On Hand & On Line)
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 27 ก.ค. 64
การจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 30 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2564( On Hand & On Line)
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 27 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 27 ก.ค. 64
แจ้งเรื่องการเรียนออนไลน์ต่อเนื่องและการลดค่าธรรมเนียม 27-7-2564
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง | 27 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 7)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 27 ก.ค. 64
กำหนดการโอนเงิน สนับสนุนอาหารเช้า - อาหารกลางวัน งวด 12 - 30 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านเจียรดับ | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนสถานณการณ์แพร่ระบาด COVID-19
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เรื่องการเรียนในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 27 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง | 27 ก.ค. 64
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | 27 ก.ค. 64
ประชุมผู้บริหาร คระครู และบุคลากร
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวิชชานารี | 27 ก.ค. 64
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายไชยวัฒน์ พุทธานุ ผอ.รร. ดำเนินการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2564
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 27 ก.ค. 64
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายไชยวัฒน์ พุทธานุ ผอ.รร.ประชุมข้าราชการครู การจัดการเรียนการสอน On Hand
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ | 27 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 16 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนดารุสสาลาม | 27 ก.ค. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 27 ก.ค. 64
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านอังกุล | 27 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 27 ก.ค. 64
25 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) | 25 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านฉลอง เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านฉลอง | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง | 27 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานขับรถ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ | 27 ก.ค. 64
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 6 สิงหาคม 2564
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 27 ก.ค. 64
สถานศึกษาปลอดภัย ปลอดผู้ไม่ฉีดวัคซีน
โรงเรียนปราสาททองวิทยา | 27 ก.ค. 64
คณะผู้บริการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โรงเรียนปราสาททองวิทยา | 27 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก sar ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19
โรงเรียนปราสาททองวิทยา | 27 ก.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 | 27 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวสมาน จันทองปาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 30 มิ.ย. 64
ประกาศ การเรียนการสอบแบบ On Hand 27 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดบุนนาค | 27 ก.ค. 64
ประกาศ การเรียนการสอบแบบ On Hand 5-9 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดบุนนาค | 27 ก.ค. 64
ประกาศ การเรียนการสอบแบบ On Hand 12-23 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดบุนนาค | 27 ก.ค. 64

โรงเรียนระโนดวิทยา | 27 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 27 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกัน Covid-19 ตามข้อสั่งการฯ ครั้งที่ 24/2564
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 27 ก.ค. 64
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจครูประจำอำเภอในการดำเนินงานโครงการปรับบ้านฯ ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 27 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 27 ก.ค. 64
โมเดลการบริหาร CLPK Distance Model
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) | 27 ก.ค. 64
ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) | 27 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ขอเชิญชวนครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์งดดื่มสุรา และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ | 25 ก.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฏร์วิทยา)
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก | 26 ก.ค. 64

โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน | 26 ก.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 26 ก.ค. 64
ส บ บ โมเดล สื่อ - นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปเเบบ On Hand โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 26 ก.ค. 64
ประกาศ !! โรเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 กรฎาคม 2564
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 26 ก.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ 1/993 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th