หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดตะพงนอก
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางอารีย์ คนซื่อ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โคกสลุงวิทยา    จ.ลพบุรี
ณัฐนันท์ สุขสม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ณัฐธิดา หมายถมกลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
ฟาตีมุ๊ มาราวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)    จ.ปทุมธานี
นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนา    จ.สงขลา
นางจิตรพร สมสร้าง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สว่างคูณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,986,593 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,673,932 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,261,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,877,114 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,817,531 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,802,385 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,304,136 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,255,449 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,238,720 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,039,114 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,977,146 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,597,574 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,302,339 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,288,807 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
LEARN FROM HOME
โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) | 07 เม.ย. 63
การใช้บริการสถานที่ภายในโรงเรียน
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มในโรงอาหารโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต | 07 เม.ย. 63
แนบหลักฐานประกอบการสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 07 เม.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
ครูอัตราจ้างสอนวิชา ภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ระบบไฟและระบบอินเตอร์เน็ต(e-bidding)
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 07 เม.ย. 63
อะมั้ลเดือนชะบาน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 07 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 132/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 07 เม.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMR,IEP) ทางออนไลน์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
โรงเรียนบ้านคลองทราย รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 01 มี.ค. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMR,IEP) ทางออนไลน์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
เผยแพร่แผนจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 07 เม.ย. 63
เผยแพร่แผนจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการหนังสือเรียน
โรงเรียนบ้านคลองทราย | 07 เม.ย. 63
ประกาศ รับสมัครครูภาษาไทย 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-15.0
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 07 เม.ย. 63
ประกาศโควิด -19
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ | 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบก่อสร้างบ้านพักครู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบซ่อมแซมปรังปรุงบ้านพักครู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา | 07 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม | 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 63
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 02 เม.ย. 63
เรื่องรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ทางออนไลน์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การดำเนินการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันดี | 07 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | 07 เม.ย. 63
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 07 ก.พ. 63
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 07 เม.ย. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 12 ม.ค. 63
่งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2562
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 20 ธ.ค. 62
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป
โรงเรียนชลธารวิทยา | 07 เม.ย. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจิตรลดา เชยชม
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม | 07 เม.ย. 63
ระยะ​ ▪︎ อาการ​ ▪︎ความเสียหาย ของโควิด19 ที่เราจำเป็นต้องรู้
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา | 06 เม.ย. 63
ผลคะแนน O-NET สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา | 06 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ห้องน้ำครูและนักเรียน งานทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนวัดหนัง | 06 เม.ย. 63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 02 เม.ย. 63
วันจักรี วันที่ 6 เมษายน เป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 06 เม.ย. 63
ดูผลการเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน | 06 เม.ย. 63
การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยระบบ Online
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 06 เม.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดทำระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย QR CODE
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 06 เม.ย. 63
มอก.โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน
โรงเรียนบ้านบางหว้า | 06 เม.ย. 63
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านบางหว้า | 06 เม.ย. 63
รายละอียดปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องเรียนและห้องน้ำนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 06 เม.ย. 63
ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องเรียนและห้องน้ำนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง | 06 เม.ย. 63
เลื่อนรับผลการเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ | 05 เม.ย. 63
วีดีโอสารคดีภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา | 05 เม.ย. 63
ประกาศ เลื่อนรับผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา | 05 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 05 เม.ย. 63
โทรติดต่อสอบถามได้ 045-663477,086-9847769 เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นบริบาล อายุ 2 ปีขึ้นไป ระดับ
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา | 05 เม.ย. 63
กำลังแสดงหน้าที่ 1/675 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th