หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสองคร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำภู
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเมืองที
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
นายสมภพ สานุสันต์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นางสาวญาณิศา มั่นช่อง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายสำเริง หงษ์กำเนิด
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายศิริศักดิ์ พรหมเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ร.ร.วัดบัวขวัญ    จ.ปทุมธานี
นายศราวุฒิ สุริวงค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
นายณัฐวุฒิ กันทอง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท    จ.ชัยนาท
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,904,803 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 8,658,604 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 5,585,250 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,519,813 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 4,700,015 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,483,086 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,336,657 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,220,087 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,209,474 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,080,757 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,038,057 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,725,124 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,440,765 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,417,880 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,380,571 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 24 ม.ค. 65
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพิจิตรและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม | 24 ม.ค. 65
ประกาศหยุดเรียน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
โรงเรียนสกลวิทยา | 24 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2565 จำนวนจำกัด
โรงเรียนโยธินนุกูล | 24 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน TikTok โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง"
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 24 ม.ค. 65
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | 24 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | 24 ม.ค. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ม.ค. 65
ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 24 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ (On-Site)
โรงเรียนอุดมวิทย์ | 24 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ เรื่อง หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนอุดมวิทย์ | 24 ม.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2565
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 24 ม.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2565
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 24 ม.ค. 65
19 มกราคม 2565 ดำเนินการสุ่มตรวจโควิด-19 ให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | 19 ม.ค. 65
16 มกราคม 2565 ทำความสะอาดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | 16 ม.ค. 65
14 มกราคม 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | 14 ม.ค. 65
7 มกราคม 2565 ศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | 07 ม.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 24 ม.ค. 65
คำสั่งที่ 9/2565 แต่งตั้งคณะทำงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 24 ม.ค. 65
คำสั่ง 7/2565 แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 24 ม.ค. 65
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาและห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร | 05 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | 24 ม.ค. 65
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | 24 ม.ค. 65
โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ม.๓
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 24 ม.ค. 65
การศึกษาปริมาณฝุ่นPM2.5 ในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 24 ม.ค. 65
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50)
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม | 24 ม.ค. 65
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องใน “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2564
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม | 24 ม.ค. 65
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม | 24 ม.ค. 65
นายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสมหวัง ได้รับเกียรติบัติ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
โรงเรียนวัดสมหวัง | 24 ม.ค. 65
คุณครูชะอ้อน ช่วยบำรุง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จาก คุรุสภา
โรงเรียนวัดสมหวัง | 24 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2565
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ | 24 ม.ค. 65
ผอ.ศพต.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนตันหยงมัส | 24 ม.ค. 65
การปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
โรงเรียนหวายคำวิทยา | 24 ม.ค. 65
ประกาศ...ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถตู้โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 24 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ | 17 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 24 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มกราคม 2565 - เปิดเรียนตามปกติ (On-Site)
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 24 ม.ค. 65
!!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 !!!
โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL | 24 ม.ค. 65
ปฎิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 24 ม.ค. 65
ค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง | 24 ม.ค. 65
ค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนวิชชานารี | 24 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2565 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 24 ม.ค. 65
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 2019 ตั้งแต่วันที่ 24 -28 มกราคม 2565
โรงเรียนนาแก้ววิทยา | 23 ม.ค. 65
วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านบางหิน
โรงเรียนบ้านบางหิน | 04 ม.ค. 65
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 23 ม.ค. 65
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 23 ม.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ. สาระเพิ่ม เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 23 ม.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย (ใช้สูตรในการคำนวณ)
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 23 ม.ค. 65
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1137 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th