หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางวินิตา แก้วเทพ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางวินิตา แก้วเทพ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นายไวย์ สองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นายสมโชค ศิริประภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุนิษา ศรีสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,685 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,416 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,905 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,041 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,412 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,835 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,939 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,513 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,787 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,644 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,595 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,475 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,532 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,470 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนชั้น ป.3 ได้สอบ NT ทดสอบความสามารถด้านภาษาและการคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2563. ณ สนามสอบโรงเ
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 3 รูป)

คณะผู้มาศึกษาดูงานจากเทศบาลและอบต. แพร่ น่าน พะเยา ลำปางมาดูงานการบริหารจัดการขยะตามโครงการ สสส. ณ ห
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 4 รูป)

นักเรียนชั้นป. 4-6 โรงเรียนบ้านห้วนก้อดได้เข้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้าน
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 4 รูป)

Big Cleaning Day
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
( จำนวน 44 รูป)

โรงเรียนบ้านห้วยก้อดได้พานักเรียนชั้นป.1-3 ไปเดินทางไกล ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำ
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
( จำนวน 8 รูป)

การจัดการศึกษาทางไกล (Covid-19)แบบ online ของโรงเรียนบ้านคลองกำลัง 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
( จำนวน 4 รูป)

การสร้างห้องเรียนด้วย google classroom
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

การจัดเก็บข้อมูลและสรุปผลรอบสัปดาห์ที่ 1 ของการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวบึ
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมออนไลน์สรุปผลรอบสัปดาห์ที่ 1 ของการเรียนออนไลน์DLTV
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ พร้อมฝ่ายบริหาร ออกติดตาม ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
( จำนวน 0 รูป)

ประชุม มอบทุนการศึกษา ตรวจงานการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 4 รูป)

นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้น ม.6
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้น ม.5
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้น ม.2
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1
โรงเรียนระโนดวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
( จำนวน 14 รูป)

การรับนายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
( จำนวน 16 รูป)

25 พฤษภาคม 2563 พิธีมอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติมของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
( จำนวน 44 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/3457 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th