หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,814 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,527 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,918 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,130 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,421 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,845 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,974 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,567 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,911 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,712 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,687 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,532 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,598 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,492 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นิเทศติดตาม การเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนบ้านหนองขอน
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
( จำนวน 18 รูป)

ผู้อำนวยการและคณะครู ออกพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในช่วงวิกฤตโรคระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19)
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
( จำนวน 17 รูป)

สพป.ชพ.1 ติดตามการเรียนโดยระบบ DLTV
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
( จำนวน 28 รูป)

ผอ.เขต สพม.22 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจคณะครูโรงเรียนคำบกวิทยาคาร
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
( จำนวน 10 รูป)

เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
( จำนวน 16 รูป)

นักเรียนเรียนระบบออนไลน์ที่บ้านก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
( จำนวน 10 รูป)

โครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรา
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
( จำนวน 8 รูป)

อบจ.นนทบุรีได้มอบเครื่องเล่นเด็กสนามเด็กเล่น
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
( จำนวน 7 รูป)

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
( จำนวน 1 รูป)

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 11 รูป)

คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 3 รูป)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อและปลอดภัย”
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 6 รูป)

นิเทศติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช่ DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในส
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
( จำนวน 4 รูป)

มอบค่าครองชีพ กสศ.เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
( จำนวน 5 รูป)

28 พฤษภาคม 2563 รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ภายใต้การระบาดของโนคติด
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 8 รูป)

โรงเรียนดงหลวงวิทยาจัดอบรม google suite ให้แก่คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

พบปะเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
( จำนวน 7 รูป)

27-29 พ.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/3458 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th