หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา ศรีสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองพลับวิทยา    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางนงลักษณ์ กลับสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านยางชุม    จ.สุรินทร์
นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
นายวาที คำพีระเกษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์    จ.หนองคาย
นายคมกฤช คุ่มเคี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.วัดวังไทร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,640 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,333 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,893 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,911,980 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,409 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,818 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,908 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,448 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,725 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,608 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,537 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,434 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,481 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,439 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

จัดประชุมคณะครูประจำชั้น เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดทำเอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 5 รูป)

มอบอาหารเสริมนมให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 4 รูป)

นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านผ่าน DLTV
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
( จำนวน 7 รูป)


โรงเรียนวัดแม่กะ
( จำนวน 4 รูป)

พุทธชินราชขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เร่งอบรมพัฒนาครูจัดทำสื่อ Online เตรียมความพร้อมปรับการเรียนการสอน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
( จำนวน 8 รูป)

สหวิทยาเขตพุทธชินราชรับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.39 เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ประชุม VDO Conferenceโปรแกรม True VROOM ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 8 รูป)

ความคืบหน้าแปลงผัก KJP
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 28 รูป)

เยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียนช่วงวิกฤติโควิด-2019
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 10 รูป)

ขอขอบคุณร้านค้าคุณสุนา แก้วเกษเกี้ยง บริจาคข้าวสารอาหารแห้งสำหรับ ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์ช่วง COVID-1
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 5 รูป)

"ปันน้ำใจคุณครูสู่ครอบครัวศิษย์สู้วิกฤติ COVID-19" รวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เยี่ยมช
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 25 รูป)

มอบเงินค่าครองชีพจาก กสศ.ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนช่วงวิกฤติ COVID-19 ครอบครัวละ 600บาท จำนวน 12 ครอ
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 11 รูป)

ฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาCOVID-
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 25 รูป)

โรงเรียนวัดเขาจำปาฯมอบค่าครองชีพจาก กสศ. ช่วยเหลือนักเรียนช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 3 รูป)

ปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามการเรียนทางไกล DLTV ของนักเรียน..ช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 42 รูป)

การสร้างแปลงผัก KJP
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 25 รูป)

ประชุม ออนไลน์ VDO. conference โปรแกรมTure VROOM คณะครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 7 รูป)

คณะครูโรงเรียนบ้านยางชุม ออกตรวจเนีมนักเรียน
โรงเรียนบ้านยางชุม
( จำนวน 3 รูป)

วางแผนปฎิบัติการภารกิจหลักการจัดการเรียนการสอนทางไกลระบบ DLTV​.. ช่วงวิกฤติการระบาดโรคCOVID-19
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 7 รูป)

ท่านผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเรียนออน
โรงเรียนบ้านยางชุม
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/3457 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th