หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม)
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านเขามะกา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านมะนอวิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางสาวพรทิพย์ ฟองสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
นางสาวลภัสรดา ขจรโมทย์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายสุบัญชา สุระชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวสุพิชฌา อินรุ่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นางสาวปิยาภรณ์ อาสารบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นางพิชญา สุวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 14,329,482 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 11,134,910 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 6,007,081 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 5,992,850 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 5,077,970 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 4,597,872 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,532,653 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 4,500,109 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 4,482,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,323,794 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,093,817 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,892,375 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,792,003 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 3,767,614 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,588,699 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ผอ.ทิว มนูญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒน
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

20 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาภาค 5 เยาวชนแห่งช
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

20 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 6 รูป)

19 พฤษภาคม 2565 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายรักชาติ นาครัตน์ หัวหน้
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

17 พฤษภาคม 2565 ภาพบรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
( จำนวน 15 รูป)

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนหนองโดนวิทยา โดยกลุ่มกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนัก
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คุณอัฐภาค สุอุตะ ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อซื้อชุดตรวจ An
โรงเรียนวัดท่าเหว
( จำนวน 0 รูป)

นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยคณะหัวหน้าสายชั้นและตัวแทนครู ใ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
( จำนวน 0 รูป)

ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยในฐานะประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
( จำนวน 0 รูป)

นายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสามฝ่ายและหั
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย นำโดยดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเร
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
( จำนวน 0 รูป)

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
( จำนวน 7 รูป)

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่4
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกฤษดาอินสง ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้มอบทุนการ
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
( จำนวน 0 รูป)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกฤษดาอินสง ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้มอบเกียรต
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
( จำนวน 1 รูป)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะเซอร์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
( จำนวน 0 รูป)

Back to school
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
( จำนวน 0 รูป)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเหวเป็นประธ
โรงเรียนวัดท่าเหว
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4554 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th