หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสระเตย
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 40
โรงเรียนปากจาบวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
สพป.ยโสธร เขต 28
โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
นางสาวจุฑาพร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุระการ
ร.ร.อนุบาลเขาสวนกวาง    จ.ขอนแก่น
คุณครูพีริยา จุฑรกนก
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลเขาสวนกวาง    จ.ขอนแก่น
นางสาวศิวรยา วงศ์พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพนิตนาฏ เกตุชู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสุภัสสร ชูประยูร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,243,965 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,086,435 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,312,578 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,179,740 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,927,242 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,891,053 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,530,199 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,515,477 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,420,222 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,366,016 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,261,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,810,875 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,552,651 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,426,117 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
( จำนวน 0 รูป)

พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
( จำนวน 5 รูป)

การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 (ร
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา
( จำนวน 9 รูป)

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 10 รูป)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
( จำนวน 6 รูป)

เปิดห้องเกียรติยศและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน วันที่ 21 กันายน 253
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป)

นิเทศ ติดตาม ประเมินโครงงานคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนหนองพลับวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

“แห่หมรับ” สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
( จำนวน 12 รูป)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) “ขับขี่ปลอดภัย ด้วยวิน
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
( จำนวน 14 รูป)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ปี 63
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 0 รูป)

22 กันยายน 2563 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
( จำนวน 18 รูป)

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยารับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาข
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

12 ก.ย. 2563 อบรมการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา)
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาได้รับโล่รางวัลครูผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ระดับดีเด่น ประจำปีการศ
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

คปภ. ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

โรงเรียนบ้านบางทัน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 33 รูป)

อบรมหลักสูตร"ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาปลอดภัย 2563
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
( จำนวน 8 รูป)

โรงเรียนเขพนมแบกศึกษาเป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการ Teams For Education ร่วมนำเสนอผลการยกระดับคุณภาพกา
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
( จำนวน 3 รูป)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 / 2563
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
( จำนวน 39 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3654 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th